GIải pháp làm sạch không khí - airglevietnam

Lõi lọc Airgle Filter

5e6319be76b61.jpeg

Combo 3 bộ lọc AG25


2.550.000 đ

Bộ lọc Airgle là bộ lọc tốt nhất trong lĩnh vực thanh lọc không khí

5e65bd342c887.jpeg

Combo 3 bộ lọc AG600


13.590.000 đ

Bộ lọc Airgle là bộ lọc tốt nhất trong lĩnh vực lọc không khí (Liên hệ để mua lẻ bộ lọc)

5e65c39908715.jpeg

Combo 3 bộ lọc AG900


18.600.000 đ

Bộ lọc Airgle là bộ lọc tốt nhất trong lĩnh vực lọc không khí (Liên hệ để mua lẻ bộ lọc)